Годишњи план рада

Правилник

[doc] - ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању

Документа

[doc] - Развојни план школе 2012-2026

[pdf] - Развојни план школе 2018-2022

Извештаји

[doc] - Годишњи извештај о раду школе 2022/2023

[doc] - Извештај о раду директора школе 2022/2023.


[doc] - Годишњи извештај о раду школе 2021/2022

[doc] - Извештај о раду директора школе 2021/2022.


[doc] - Годишњи извештај о раду школе 2020/2021

[doc] - Извештај о раду директора школе 2020/2021.


[doc] - Годишњи извештај о раду школе 2019/2020.

[doc] - Извештај о раду директора школе 2019/2020.


[doc] - Годишњи извештај о раду школе 2018/2019.

[doc] - Извештај о раду директора школа 2018/2019


[pdf] - Годишњи извештај о раду школе 2017/2018.

[doc] - Полугодишњи извештај о раду школе 2017/2018.

[pdf] - Годишњи извештај о раду школе 2016/2017.

План рада

[PDF] - Годишњи план рада школе за 2023/2024.

[doc] - Годишњи план рада директора школе за 2022/2023.

[doc] - Годишњи план рада директора школе за 2021/2022.

[doc] - Годишњи план рада школе за 2021/2022.


[doc] - Годишњи план рада директора школе за 2020/2021.

[doc] - Годишњи план рада школе за 2020/2021.


[doc] - Годишњи план рада директора школе за 2019/2020.

[doc] - Годишњи план рада школе за 2019/2020.


[doc] - Годишњи план рада школе 2022/2023.

[pdf] - Годишњи план рада школе 2018/2019.

[docx] - Годишњи план рада школе 2017/2018.

kalendar rada 2018-2019