Запослени

Наставно особље

Ред. бр. Име и презиме Радно место Напомена
Разредна настава
1 Славка Стојић Учитељ Матична школа
2 Горица Лазић Учитељ ИО Стубо
3 Гордана Стојковић Учитељ Матична школа
4 Жељко Влајковић Учитељ ИО Брезовице
Предметна настава
6 Катарина Ивановић Наставник српског језика
7 Наташа Андрић Несторовић Наставник енглеског језик Матична школа
8 Соња Максимовић Јовановић Наставник енглеског језик Матична школа и ИО
9 Весна Аџић Наставник француски језик
10 Жељко Адамовић Наставник математике
11 Јелена Лекић Наставник историје
12 Славица Ђурковић Наставник географије
13 Радица Вујетић Наставник физике
14 Горан Лазаревић Наставник хемије
15 Марија Аничић Наставник биологије У петом, шестом и седмом разреду СНА – чувари природе
16 Милоје Марић Наставник техничког и информатичког образовања и информатике У петом и шестом разреду наставник предмета техника и технологија
17 Иван Гентић Наставник физичког васпитања и изабраног спорта У петом и шестом разреду наставник предмета физичког и здравственог васпитања и ОФА
18 Марија Гајић Наставник ликовне културе
19 Биљана Тодоровић Наставник музичке културе
20 Драган Петровић Вероучитељ МШ и ИО