Запослени

Ненаставно особље

Ред. бр. Име и презиме Радно место
1 Владан Вујић Директор
2 Смиљана Пејатовић Секретар
3 Оливера Јовичић Шеф рачуноводства
Стручни сарадници
4 Светлана Ранисављевић Педагог
5 Милица Јанковић Педагог
6 Јулијана Матић Библиотекар

Помоћно техничко особље

Ред. бр. Име и презиме Радно место Напомена
1 Снежана Јеремић Куварица/ Помоћни радник МШ
2 Крунија Ђуричић Помоћна радница МШ
3 Владан Калабић Домар-ложач МШ
4 Славица Зарић Помоћни радник ИО Стубо
5 Дејан Поповић Помоћни радник ИО Брезовице