Ученици

Распоред пријема родитеља

Име и презиме наставника Наставни предмет / одељењски старешниа Дан Време
Млађи разреди
Славка Стојић Трећи и четврти разред Четвртак 5. час
Гордана Стојковић Први и други разред Уторак
Четвртак
1. час
Старији разреди
Жељко Адамовић Математика / одељ. старешина 6. разред Четвртак 3. час
4. час
Иван Гентић Физичко васпитање/одељ. старешина 5. разреда Четвртак 2. час
4. час
Катарина Ивановић Српски језик/одељ. старешина 8. разреда Четвртак
6. час
Наташа Андрић Несторовић Енглески језик/одељ.старешина 7. разред Понедељак 6. час
Дамјан Лазић Физика Петак 3. час
Јелена Лекић Историја Среда 1. и 6. час
Весна Аџић Француски језик Четвртак 3. час
Горан Лазаревић Хемија Среда 3.час
Славица Ћурковић Географија Понедаљак 7. час
Марија Аничић Биологија/чувари природе Среда 5.час
Биљана Теодоровић Музичка култура Четвртак 2. час
Јован Мицић Ликовна култура Уторак 2. час
Милоје Марић ТИО и информатика Четвртак 1. час и 5. час
Драган Петровић Верска настава Среда 5. час