Ученици

Распоред писмених провера 1. и 4 разред Матична школа


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/zdravkoj/public_html/exsel/spreadsheet-reader-master/SpreadsheetReader_XLSX.php on line 456

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/zdravkoj/public_html/exsel/spreadsheet-reader-master/SpreadsheetReader_XLSX.php on line 581

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/zdravkoj/public_html/exsel/spreadsheet-reader-master/SpreadsheetReader_XLSX.php on line 1049

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/zdravkoj/public_html/exsel/spreadsheet-reader-master/SpreadsheetReader_XLSX.php on line 1083
Распоред писмених провера 1. и 4 разред Матична школа
ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Српски језик - IV разред основне школеиницијални тест2. 9. 2022.1/09Научили смо у трећем разреду- иницијални тест
Математика - IV разред основне школеиницијални тест5. 9. 2022.2/09Научили смо у трећем разреду- иницијални тест
Енглески језик - IV разред основне школеиницијални тест16. 9. 2022.3/09Verb TO BE Possessive adjectives Plural of nouns Demonstratives
Математика - I разред основне школеконтролни задатак22. 9. 2022.4/09Сналазимо се у простору
Српски језик - IV разред основне школеписмена вежба26. 9. 2022.5/09Управни говор
Природа и друштво - IV разред основне школеписмена вежба4. 10. 2022.2/10Проверавамо научено о Републици Србији
Математика - IV разред основне школеписмена вежба5. 10. 2022.2/10Природни бројеви- читање и писање
Енглески језик - IV разред основне школеписмена вежба10. 10. 2022.3/10Vocabulary (appearance, family members) Verb HAVE GOT Possessive 's
Математика - I разред основне школеписмена вежба12. 10. 2022.3/10Геометрија
Српски језик - IV разред основне школеписмена вежба13. 10. 2022.3/10Речи које мењају и речи које не мењају облик
Енглески језик - I разред основне школеписмена вежба14. 10. 2022.3/10My body-body parts and movements Colours Numbers
Српски језик - I разред основне школеконтролни задатак18. 10. 2022.4/10Пишемо наученим штампаним словима
Математика - IV разред основне школеписмени задатак25. 10. 2022.5/10Први школски писмени задатак
Српски језик - I разред основне школеконтролни задатак26. 10. 2022.5/10Пишемо наученим штампаним словима
Математика - I разред основне школеписмена вежба2. 11. 2022.1/11Бројеви од један до пет
Свет око нас - I разред основне школеписмена вежба15. 11. 2022.3/11Моја породица и дом
Српски језик - I разред основне школеконтролни задатак16. 11. 2022.3/11Читање и писање штампаним словима
Математика - IV разред основне школеписмена вежба18. 11. 2022.3/11Сабирање и одузимање природних бројева
Српски језик - I разред основне школеконтролни задатак22. 11. 2022.4/11Читање и писање штампаним словима
Српски језик - IV разред основне школеписмена вежба23. 11. 2022.4/11Употреба великог слова - диктат
Енглески језик - IV разред основне школеписмена вежба25. 11. 2022.4/11Vocabulary (rooms, furniture, animals, body parts) There is/are Imperatives Modal verb CAN Prepositions of place Adjectives
Природа и друштво - IV разред основне школеписмена вежба29. 11. 2022.5/11Проверавамо научено о природним богаствима, изворима енергије и делатностима људи у различитим крајевима Србије
Математика - I разред основне школеписмена вежба1. 12. 2022.1/12Сабирам и одузимам до пет
Енглески језик - I разред основне школеписмена вежба9. 12. 2022.2/12School and classroom objects Numbers, colours Big/small
Математика - I разред основне школеконтролни задатак16. 12. 2022.3/12Бројеви до десет
Српски језик - IV разред основне школеписмени задатак16. 12. 2022.3/12Први писмени задатак
Српски језик - I разред основне школеконтролни задатак20. 12. 2022.4/12Пишемо наученим писаним словима
Математика - IV разред основне школеписмена вежба22. 12. 2022.4/12Својства сабирања и одузимања. Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем
Свет око нас - I разред основне школеписмена вежба23. 12. 2022.4/12Учим да се сеналазим и зима
Српски језик - IV разред основне школеконтролни задатак26. 12. 2022.5/12Субјекат , предикат и објекат

Распоред писмених провера 2. и 3 разред Матична школа

Распоред писмених провера 2. и 3 разред Матична школа
ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Математика - II разред основне школеиницијални тест2. 9. 2022.1/09Иницијални тест
Српски језик - II разред основне школеиницијални тест2. 9. 2022.1/09Иницијална контролна вежба
Српски језик - III разред основне школеиницијални тест2. 9. 2022.1/09Научили смо у другом разреду-иницијални тест
Математика - III разред основне школеиницијални тест5. 9. 2022.2/09Научили смо у другом разреду-иницијални тест
Енглески језик - II разред основне школеиницијални тест12. 9. 2022.3/09Colours, numbers, school/classroom objects
Енглески језик - III разред основне школеиницијални тест12. 9. 2022.3/09Spelling, numbers, colours, objects
Математика - III разред основне школеписмена вежба26. 9. 2022.5/09Бројеви до 1000-контролна вежба
Српски језик - II разред основне школеписмена вежба29. 9. 2022.5/09Слог, речи и реченице
Српски језик - III разред основне школеписмена вежба30. 9. 2022.5/09Именице
Математика - II разред основне школеконтролни задатак3. 10. 2022.2/10Провера знања
Енглески језик - II разред основне школеписмена вежба10. 10. 2022.3/10Face, feelings, colours
Свет око нас - II разред основне школеписмена вежба12. 10. 2022.3/10Проверавамо научено о насељу и околини
Енглески језик - III разред основне школеписмена вежба14. 10. 2022.3/10Vocabulary (family members) Verb TO BE Adjectives
Српски језик - II разред основне школеписмена вежба18. 10. 2022.4/10Именице, род и број именица
Математика - II разред основне школеписмена вежба20. 10. 2022.4/10Проверимо научено
Математика - III разред основне школеконтролни задатак1. 11. 2022.1/11Сабирање и одузимање
Природа и друштво - III разред основне школеконтролни задатак2. 11. 2022.1/11Проверавамо научено о крају у коме живимо
Српски језик - II разред основне школеконтролни задатак3. 11. 2022.1/11Велико слово у писању градова, села и држава
Математика - II разред основне школеконтролни задатак7. 11. 2022.2/11Провера наученог
Српски језик - III разред основне школеписмена вежба7. 11. 2022.2/11Придеви
Свет око нас - II разред основне школеконтролни задатак16. 11. 2022.3/11Проверавамо научено о мерењу времена
Српски језик - II разред основне школеконтролни задатак23. 11. 2022.4/11Глаголи и глаголска времена
Природа и друштво - III разред основне школеконтролни задатак28. 11. 2022.5/11Проверавамо научено о прошлости
Математика - III разред основне школеконтролни задатак1. 12. 2022.1/12Усмено сабирање и одузимање-једначине са сабирањем и одузимањем
Српски језик - II разред основне школеписмена вежба7. 12. 2022.2/12Потврдне и одричне реченице
Српски језик - III разред основне школеписмена вежба8. 12. 2022.2/12Глаголи
Енглески језик - II разред основне школеписмена вежба9. 12. 2022.2/12Toys, colours, numbers 1-10
Енглески језик - III разред основне школеписмена вежба9. 12. 2022.2/12Demonstratives Possessive 's Numbers 20-100 Plural of nouns Adjectives
Математика - II разред основне школеконтролни задатак15. 12. 2022.3/12поновимо научено-провера
Српски језик - III разред основне школеписмена вежба16. 12. 2022.3/12Правопис 1
Српски језик - II разред основне школеписмена вежба23. 12. 2022.4/12Књижевност 1
Математика - III разред основне школеконтролни задатак28. 12. 2022.5/12Усмено множење и дељење двоцифрених бројева

Распоред писмених провера 5 разред Матична школа

Распоред писмених провера 5 разред Матична школа
ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Српски језик и књижевностиницијални тест7. 9. 2022.2/09Променљиве речи; Служба речи
Математикаиницијални тест9. 9. 2022.2/09Операције са природним бројевима
Енглески језикписмена вежба21. 9. 2022.4/09Verb to be, have got and basic vocabulary
Математикаписмена вежба7. 10. 2022.2/10Дељивост бројева
Француски језикконтролни задатак13. 10. 2022.3/10le genre et le nombre des mots, le présent du premier groupe des verbes et les nombres
Српски језик и књижевностписмени задатак14. 10. 2022.3/10.
Енглески језикписмена вежба19. 10. 2022.4/10Unit 1
Српски језик и књижевностконтролни задатак27. 10. 2022.5/10Променљиве и непроменљиве речи;
Математикаписмени задатак28. 10. 2022.5/10НЗС; НЗД, Дељивост, скупови
Математикаписмена вежба18. 11. 2022.3/11централна симетрија
Енглески језикписмена вежба23. 11. 2022.4/11Unit 2
Српски језик и књижевностконтролни задатак24. 11. 2022.4/11Падежи
Француски језикконтролни задатак15. 12. 2022.3/12Le futur proche, le présent du premier groupe des verbes, c'est/ce sont..., les pronoms toniques
Српски језик и књижевностписмени задатак16. 12. 2022.3/12.
Енглески језикписмени задатак21. 12. 2022.4/12Grammar
Математикаписмени задатак23. 12. 2022.4/12Разломци , децимални бројеви 24. 12. 2021. 27. 12. 2021.

Распоред писмених провера 6 разред Матична школа

6. Разред
ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Француски језикиницијални тест7. 9. 2022.2/09Градиво петог разреда (представљање, презент, лексика...)
Српски језик и књижевностиницијални тест7. 9. 2022.2/09Врсте речи, служба речи, падежи
Математикаиницијални тест9. 9. 2022.2/09Градиво петог разреда
Енглески језикиницијални тест23. 9. 2022.4/09Present Simple Tense Past Simple Tense-regular/irregular verbs
Математикаписмена вежба30. 9. 2022.5/09Цели бројеви
Француски језикконтролни задатак13. 10. 2022.3/10les pronoms pronominaux, les verbes aller et venir avec les prepositions
Српски језик и књижевностконтролни задатак14. 10. 2022.3/10Творба речи
Српски језик и књижевностписмени задатак19. 10. 2022.4/10.
Физикаписмена вежба21. 10. 2022.4/10Кретање
Енглески језикписмена вежба24. 10. 2022.5/10Vocabulary Present Simple Tense vs Present Continuous Tense Past Simple Tense Countable/uncountable nouns and quantifiers
Математикаписмени задатак28. 10. 2022.5/10Троугао, цели бројеви
Српски језик и књижевностконтролни задатак21. 11. 2022.4/11Гласовне промене
Математикаписмена вежба25. 11. 2022.4/11Ставови подударности
Француски језикписмени задатак8. 12. 2022.2/12Les determinants possessifs et demonstratifs, les adjectifs au feminin et la lexique
Енглески језикписмени задатак12. 12. 2022.3/12Vocabulary (expressions) Present tenses Present Perfect vs Past Simple Tense Countable/uncountable nouns and quantifiers Expressing future
Српски језик и књижевностписмени задатак14. 12. 2022.3/12.
Физикаписмена вежба20. 12. 2022.4/12Сила
Математикаписмени задатак23. 12. 2022.4/12Бројевни изрази са рационалним бројевима

Распоред писмених провера 7 разред Матична школа

7. Разред
ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Француски језикиницијални тест7. 9. 2022.2/09Градиво шестог разреда: le passé composé et la lexique
Српски језик и књижевностиницијални тест8. 9. 2022.2/09Гласовне промене; Глаголски облици; Падежи
Математикаиницијални тест9. 9. 2022.2/09Градиво шестог разреда (основни ниво)
Математикаписмена вежба23. 9. 2022.4/09Реални бројеви
Српски језик и књижевностписмени задатак4. 10. 2022.2/10.
Хемијаконтролни задатак7. 10. 2022.2/10Хемија као експериментална наука и хемија у свету око нас. Хемијска лабораторија.
Француски језикконтролни задатак13. 10. 2022.3/10La conjugaison pronominale, les propositions relatives avec ''qui'' et la lexique
Српски језик и књижевностконтролни задатак18. 10. 2022.4/10Глаголски облици
Физикаписмена вежба21. 10. 2022.4/10Сила и кретање
Математикаписмени задатак28. 10. 2022.5/10П.Т. примена
Српски језик и књижевностписмени задатак8. 11. 2022.2/11.
Хемијаконтролни задатак18. 11. 2022.3/11Атоми и хемијски елементи
Математикаписмена вежба25. 11. 2022.4/11Степеновање
Српски језик и књижевностконтролни задатак1. 12. 2022.1/12.
Француски језикписмени задатак15. 12. 2022.3/12le futur simple, les COD et COI
Хемијаконтролни задатак16. 12. 2022.3/12Молекули елемената и једињења, јони и јонска једињења
Физикаписмена вежба20. 12. 2022.4/12Кретање под утицајем Земљине теже. Трење
Математикаписмени задатак23. 12. 2022.4/12Полиноми , степеновање

Распоред писмених провера 8 разред Матична школа

8. Разред
ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Српски језик и књижевностиницијални тест6. 9. 2022.2/09Врсте речи, служба речи, зависне реченице, гласовне промене
Француски језикиницијални тест7. 9. 2022.2/09les verbes pronominaux (les pronoms reflechis), le futur simple, le passe compose, les COD/COI et la lexique
Хемијаиницијални тест9. 9. 2022.2/09Градиво 7. разреда
Математикаиницијални тест9. 9. 2022.2/09Градиво седмог разреда
Математикаписмена вежба23. 9. 2022.4/09Сличност
Српски језик и књижевностписмени задатак13. 10. 2022.3/10.
Хемијаконтролни задатак14. 10. 2022.3/10Метали, оксиди и хидроксиди
Француски језикконтролни задатак20. 10. 2022.4/10les adverbes, les phrases relatives, la lexique
Физикаписмена вежба21. 10. 2022.4/10Светлосне појаве
Математикаписмени задатак28. 10. 2022.5/10Полиедар, права и раван
Српски језик и књижевностконтролни задатак3. 11. 2022.1/11.
Српски језик и књижевностписмени задатак10. 11. 2022.2/11.
Математикаписмена вежба25. 11. 2022.4/11Линеарне једначине
Француски језикписмени задатак14. 12. 2022.3/12L'imparfait, les phrases conditionnelle, consecutives et causales et la lexique
Српски језик и књижевностконтролни задатак15. 12. 2022.3/12.
Физикаписмена вежба20. 12. 2022.4/12Електрично поље
Хемијаконтролни задатак23. 12. 2022.4/12Неметали, оксиди неметала и киселине. Соли
Математикаписмени задатак23. 12. 2022.4/12Призма, линеарне једначине

Распоред писмених провера - ИО Брезовице, 1, 2, 3 РАЗРЕД

Жељко Влајковић, 1.,3 и 4. разред - ИО Брезовице
ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Српски језик - IV разред основне школеиницијални тест2. 9. 2022.1/09Научили смо у трећем разреду – иницијални тест
Српски језик - III разред основне школеиницијални тест2. 9. 2022.1/09Научили смо у другом разреду – иницијални тест
Математика - III разред основне школеиницијални тест5. 9. 2022.2/09Научили смо у другом разреду – иницијални тест
Математика - IV разред основне школеиницијални тест5. 9. 2022.2/09Научили смо у трећем разреду – иницијални тест
Енглески језик - III разред основне школеиницијални тест9. 9. 2022.2/09Spelling, numbers, colours, objects
Енглески језик - IV разред основне школеиницијални тест16. 9. 2022.3/09Verb TO BE Possessive adjectives Demonstratives Plural of nouns
Математика - I разред основне школеконтролни задатак22. 9. 2022.4/09Сналазимо се у простору
Математика - III разред основне школеконтролни задатак26. 9. 2022.5/09Бројеви до 1000 – контролна вежба
Српски језик - IV разред основне школеписмена вежба27. 9. 2022.5/09Управни говор
Српски језик - III разред основне школеписмени задатак30. 9. 2022.5/09Именице ‒ писмена провера
Природа и друштво - IV разред основне школеписмена вежба3. 10. 2022.2/10Проверавамо научено о Републици Србији
Математика - IV разред основне школеконтролни задатак5. 10. 2022.2/10Природни бројеви – читање и писање
Енглески језик - IV разред основне школеписмена вежба7. 10. 2022.2/10Vocabulary (appearance, family members) Verb HAVE GOT Possessive 's
Математика - I разред основне школеконтролни задатак7. 10. 2022.2/10Геометрија
Српски језик - I разред основне школеписмена вежба11. 10. 2022.3/10Пишемо наученим штампаним словима
Српски језик - IV разред основне школеписмена вежба13. 10. 2022.3/10Речи које мењају и речи које не мењају облик
Енглески језик - I разред основне школеписмена вежба14. 10. 2022.3/10My body-body parts and movements Colours Numbers
Енглески језик - III разред основне школеписмена вежба14. 10. 2022.3/10Vocabulary (family members) Verb TO BE Adjectives
Српски језик - I разред основне школеписмена вежба26. 10. 2022.5/10Пишемо наученим штампаним словима
Српски језик - III разред основне школеписмена вежба1. 11. 2022.1/11Придеви
Математика - III разред основне школеконтролни задатак1. 11. 2022.1/11Сабирање и одузимање – контролна вежба
Математика - I разред основне школеконтролни задатак2. 11. 2022.1/11Бројеви од један до пет
Природа и друштво - III разред основне школеписмена вежба2. 11. 2022.1/11Проверавамо научено о крају у ком живимо
Свет око нас - I разред основне школеписмена вежба14. 11. 2022.3/11Моја породица и дом
Српски језик - I разред основне школеписмена вежба16. 11. 2022.3/11Пишемо наученим штампаним словима
Српски језик - IV разред основне школеписмена вежба22. 11. 2022.4/11Употреба великог слова – диктат
Српски језик - I разред основне школеписмена вежба22. 11. 2022.4/11Читање и писање штампаним словима
Математика - IV разред основне школеконтролни задатак22. 11. 2022.4/11Сабирање и одузимање природних бројева
Математика - IV разред основне школеписмени задатак24. 11. 2022.4/11Први школски писмени задатак
Енглески језик - IV разред основне школеписмена вежба25. 11. 2022.4/11Vocabulary (rooms, furniture, animals, body parts) There is/are Imperatives Modal verb CAN Prepositions of place Adjectives
Математика - I разред основне школеконтролни задатак28. 11. 2022.5/11Сабирам и одузимам до пет
Природа и друштво - III разред основне школеписмена вежба30. 11. 2022.5/11Проверавамо научено о прошлости
Природа и друштво - IV разред основне школеписмена вежба30. 11. 2022.5/11Проверавамо научено о природним богатствима, изворима енергије и делатностима људи у различитим крајевима Србије
Математика - III разред основне школеконтролни задатак6. 12. 2022.2/12Усмено сабирање и одузимање. Једначине са сабирањем и одузимањем – контролна вежба
Српски језик - III разред основне школеписмена вежба8. 12. 2022.2/12Глаголи
Енглески језик - I разред основне школеписмена вежба9. 12. 2022.2/12School and classroom objects Numbers, colours Big/small
Енглески језик - III разред основне школеписмена вежба9. 12. 2022.2/12Demonstratives Possessive 's Numbers 20-100 Plural of nouns Adjectives
Српски језик - IV разред основне школеписмени задатак15. 12. 2022.3/12Први писмени задатак
Математика - I разред основне школеконтролни задатак16. 12. 2022.3/12Бројеви до десет
Српски језик - I разред основне школеписмена вежба19. 12. 2022.4/12Пишемо наученим писаним словима
Српски језик - III разред основне школеписмена вежба21. 12. 2022.4/12Значење речи
Математика - IV разред основне школеконтролни задатак22. 12. 2022.4/12Својства сабирања и одузимања. Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем
Српски језик - IV разред основне школеписмена вежба23. 12. 2022.4/12Субјекат, предикат и објекат
Свет око нас - I разред основне школеписмена вежба26. 12. 2022.5/12Учим да се сналазим и зима
Математика - III разред основне школеконтролни задатак28. 12. 2022.5/12Усмено множење и дељење двоцифрених бројева – контролна вежба

Распоред писмених провера - ИО Стубо, 3 i 4 РАЗРЕД

Горица Лазић, 2. и 4. разред ИО Стубо
ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Српски језик - IV разред основне школеиницијални тест2. 9. 2022.1/09Научили смо у трећем разреду
Српски језик - III разред основне школеиницијални тест2. 9. 2022.1/09Научили смо у другом разреду
Математика - III разред основне школеиницијални тест5. 9. 2022.2/09Научили смо у другом разреду
Математика - IV разред основне школеиницијални тест5. 9. 2022.2/09Научили смо у трећем разреду
Енглески језик - III разред основне школеиницијални тест13. 9. 2022.3/09Spelling, numbers, colours, objects
Енглески језик - IV разред основне школеиницијални тест20. 9. 2022.4/09Verb TO BE Possessive adjectives Demonstratives Plural of nouns
Математика - III разред основне школеконтролни задатак26. 9. 2022.5/09Бројеви до 1 000
Српски језик - IV разред основне школеконтролни задатак26. 9. 2022.5/09Управни говор
Српски језик - III разред основне школеконтролни задатак30. 9. 2022.5/09Именице
Природа и друштво - IV разред основне школеконтролни задатак4. 10. 2022.2/10Проверавамо научено о Републици Србији
Математика - IV разред основне школеконтролни задатак5. 10. 2022.2/10Природни бројеви - читање и писање
Енглески језик - IV разред основне школеписмена вежба11. 10. 2022.3/10Vocabulary (appearance, family members) Verb HAVE GOT Possessive 's
Српски језик - IV разред основне школеконтролни задатак13. 10. 2022.3/10Речи које мењају и речи које не мењају облик
Енглески језик - III разред основне школеписмена вежба18. 10. 2022.4/10Vocabulary (family members) Verb TO BE Adjectives
Математика - IV разред основне школеписмени задатак25. 10. 2022.5/10Скуп природних бројева; Јединице мере за површину; Површина правоугаоника и квадрата
Природа и друштво - III разред основне школеконтролни задатак1. 11. 2022.1/11Проверавамо научено о крају у ком живимо
Математика - III разред основне школеписмена вежба1. 11. 2022.1/11Сабирање и одузимање
Српски језик - III разред основне школеконтролни задатак2. 11. 2022.1/11Придеви
Српски језик - IV разред основне школеписмена вежба17. 11. 2022.3/11Богатимо речник
Српски језик - IV разред основне школеконтролни задатак22. 11. 2022.4/11Употреба великог слова
Математика - IV разред основне школеконтролни задатак22. 11. 2022.4/11Сабирање и одузимање природних бројева
Природа и друштво - IV разред основне школеконтролни задатак29. 11. 2022.5/11Проверавамо научено о природним богатствима, изворима енергије и делатностима људи у различитим крајевима Србије
Енглески језик - IV разред основне школеписмена вежба29. 11. 2022.5/11Vocabulary (rooms, furniture, animals, body parts) There is/are Imperatives Modal verb CAN Prepositions of place Adjectives
Природа и друштво - III разред основне школеконтролни задатак29. 11. 2022.5/11Проверавамо научено о прошлости
Математика - III разред основне школеконтролни задатак6. 12. 2022.2/12Усмено сабирање и одузимање; Једначине са сабирањем и одузимањем
Српски језик - III разред основне школеконтролни задатак8. 12. 2022.2/12Глаголи
Енглески језик - III разред основне школеписмена вежба13. 12. 2022.3/12Demonstratives Possessive 's Numbers 20-100 Plural of nouns Adjectives
Српски језик - IV разред основне школеписмени задатак15. 12. 2022.3/12Догађај који ћу памтити
Српски језик - III разред основне школеконтролни задатак16. 12. 2022.3/12Правопис I
Математика - IV разред основне школеконтролни задатак22. 12. 2022.4/12Својства сабирања и одузимања; Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем
Српски језик - IV разред основне школеконтролни задатак23. 12. 2022.4/12Субјекат, предикат, објекат
Математика - III разред основне школеконтролни задатак28. 12. 2022.5/12Усмено множење и дељење двоцифрених бројева – контролна вежба