Органи школе

Савети родитеља

Представници запослених:

- Гордана Стојковић, проф. разредне наставе
- Вида Митровић, шеф рачуноводства
- Светлана Алексић, педагог

Савет родитеља чине представници сваког одељења (8 чланова):

Петровић Даница, други и други разред МШ
Вујић Мирјана, први и четврти разред МШ
Новаковић Жељка, шести разред МШ
Бојана Станачић, пети разред МШ
Јанковић Саша, осми разред МШ
Владан Живковић, седми разред МШ
Јовичић Милан, ИО Стубо
Симо Стојић, ИО Брезовице