Органи школе

Школски одбор

Представници запослених:

- Снежана Јеремић
- Гордана Стојковић
- Светлана Ранисављевић

Представници родитеља:

- Даница Петровић
- Жељка Новаковић
- Вујић Мирјана

Представници локалне заједнице:

- Немања Несторовић
- Живко Симић
- Симо Стојић