Ученици

Распоред писмених провера 1. и 2 разред Матична школа

1., 2. разред - Матична школа
Српски језикиницијални тест7. 9. 2021.2/09
Математикаиницијални тест8. 9. 2021.2/09
Енглески језикиницијални тест13. 9. 2021.3/09
Математикаконтролни задатак15. 9. 2021.3/09
Математикаконтролни задатак24. 9. 2021.4/09
Свет око насписмена вежба1. 10. 2021.1/10
Математикаконтролни задатак7. 10. 2021.2/10
Свет око насписмена вежба8. 10. 2021.2/10
Енглески језикписмена вежба11. 10. 2021.3/10
Енглески језикписмена вежба14. 10. 2021.3/10
Српски језикписмена вежба21. 10. 2021.4/10
Српски језикписмена вежба28. 10. 2021.5/10
Математикаконтролни задатак2. 11. 2021.1/11
Српски језикписмена вежба4. 11. 2021.1/11
Српски језикписмена вежба9. 11. 2021.2/11
Математикаконтролни задатак10. 11. 2021.2/11
Математикаконтролни задатак29. 11. 2021.5/11
Свет око насписмена вежба3. 12. 2021.1/12
Српски језикписмена вежба6. 12. 2021.2/12
Свет око насписмена вежба10. 12. 2021.2/12
Енглески језикписмена вежба13. 12. 2021.3/12
Енглески језикписмена вежба13. 12. 2021.3/12
Српски језикписмена вежба14. 12. 2021.3/12
Српски језикписмена вежба20. 12. 2021.4/12

Распоред писмених провера 3. и 4 разред Матична школа

3., 4. рарзед - Матична школа
ПредметВрстаДатумНедеља у месецу
Математикаиницијални тест2. 9. 2021.1/09
Српски језикиницијални тест6. 9. 2021.2/09
Српски језикиницијални тест7. 9. 2021.2/09
Енглески језикиницијални тест13. 9. 2021.3/09
Енглески језикиницијални тест16. 9. 2021.3/09
Природа и друштвописмена вежба21. 9. 2021.4/09
Математикаписмена вежба22. 9. 2021.4/09
Српски језикписмена вежба4. 10. 2021.2/10
Природа и друштвописмена вежба5. 10. 2021.2/10
Српски језикписмена вежба7. 10. 2021.2/10
Енглески језикписмена вежба11. 10. 2021.3/10
Математикаписмена вежба12. 10. 2021.3/10
Енглески језикписмена вежба14. 10. 2021.3/10
Математикаписмени задатак14. 10. 2021.3/10
Природа и друштвописмена вежба21. 10. 2021.4/10
Математикаписмена вежба1. 11. 2021.1/11
Природа и друштвоконтролни задатак2. 11. 2021.1/11
Српски језикписмени задатак5. 11. 2021.1/11
Природа и друштвописмена вежба9. 11. 2021.2/11
Математикаписмена вежба16. 11. 2021.3/11
Српски језикписмена вежба18. 11. 2021.3/11
Енглески језикписмена вежба29. 11. 2021.5/11
Природа и друштвоконтролни задатак30. 11. 2021.5/11
Математикаписмена вежба1. 12. 2021.1/12
Математикаписмени задатак9. 12. 2021.2/12
Српски језикписмена вежба10. 12. 2021.2/12
Математикаписмена вежба10. 12. 2021.2/12
Енглески језикписмена вежба13. 12. 2021.3/12
Српски језикписмена вежба15. 12. 2021.3/12
Математикаписмена вежба17. 12. 2021.3/12
Природа и друштвописмена вежба21. 12. 2021.4/12
Математикаписмена вежба21. 12. 2021.4/12
Српски језиктестирање28. 12. 2021.5/12

Распоред писмених провера 5 разред Матична школа

5. разред
ПредметВрстаДатумНедеља у месецу
Српски језик и књижевностиницијални тест7. 9. 2021.2/09
Математикаиницијални тест9. 9. 2021.2/09
Енглески језикиницијални тест23. 9. 2021.4/09
Математикаписмена вежба1. 10. 2021.1/10
Српски језик и књижевностписмени задатак8. 10. 2021.2/10
Енглески језикписмена вежба28. 10. 2021.5/10
Математикаписмени задатак29. 10. 2021.5/10
Српски језик и књижевностконтролни задатак1. 11. 2021.1/11
Математикаписмена вежба26. 11. 2021.4/11
Српски језик и књижевностконтролни задатак29. 11. 2021.5/11
Српски језик и књижевностписмени задатак14. 12. 2021.3/12
Енглески језикписмени задатак20. 12. 2021.4/12
Математикаписмени задатак24. 12. 2021.4/12

Распоред писмених провера 6 разред Матична школа

6. разред
ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Математикаписмена вежба17. 2. 2022.3/02Множење и дељење рационалних бројева
Српски језик и књижевностконтролни задатак1. 3. 2022.1/03Реченице
Француски језикписмена вежба3. 3. 2022.1/03le passé composé
Физикаконтролни задатак22. 3. 2022.4/03Мерење
Математикаписмени задатак7. 4. 2022.2/04Квадрат, правоугаоник, паралелограм, ромб и трапез
Српски језик и књижевностписмени задатак8. 4. 2022.2/04Трећи писмени задатак
Математикаписмена вежба12. 5. 2022.3/05Четороугао , једначине и неједначине у скупу рационалних бројева
Физикаконтролни задатак17. 5. 2022.4/05Маса и густина
Српски језик и књижевностписмена вежба20. 5. 2022.4/05Заменице
Српски језик и књижевностписмени задатак10. 6. 2022.2/06Четврти писмени задатак
Математикаписмени задатак16. 6. 2022.3/06Површина четвороугла, пропорције

Распоред писмених провера 7 разред Матична школа

7. разред
ПредметВрстаДатумНедеља у месецу
Математикаиницијални тест8. 9. 2021.2/09
Српски језик и књижевностиницијални тест8. 9. 2021.2/09
Француски језикиницијални тест9. 9. 2021.2/09
Математикаписмена вежба24. 9. 2021.4/09
Хемијаконтролни задатак8. 10. 2021.2/10
Српски језик и књижевностписмени задатак19. 10. 2021.4/10
Математикаписмени задатак29. 10. 2021.5/10
Хемијаконтролни задатак5. 11. 2021.1/11
Српски језик и књижевностконтролни задатак16. 11. 2021.3/11
Математикаписмена вежба26. 11. 2021.4/11
Хемијаконтролни задатак17. 12. 2021.3/12
Српски језик и књижевностписмени задатак20. 12. 2021.4/12
Математикаписмени задатак27. 12. 2021.5/12

Распоред писмених провера 8 разред Матична школа

8. разред
ПредметВрстаДатумНедеља у месецу
Српски језик и књижевностиницијални тест7. 9. 2021.2/09
Француски језикиницијални тест9. 9. 2021.2/09
Математикаиницијални тест10. 9. 2021.2/09
Математикаписмена вежба24. 9. 2021.4/09
Хемијаконтролни задатак8. 10. 2021.2/10
Српски језик и књижевностконтролни задатак12. 10. 2021.3/10
Српски језик и књижевностписмени задатак20. 10. 2021.4/10
Математикаписмени задатак29. 10. 2021.5/10
Математикаписмена вежба26. 11. 2021.4/11
Хемијаконтролни задатак3. 12. 2021.1/12
Српски језик и књижевностписмени задатак13. 12. 2021.3/12
Математикаписмени задатак27. 12. 2021.5/12

Распоред писмених провера - ИО Брезовице, 2.-3. РАЗРЕД

ИО Брезовице
ПредметВрстаДатумНедеља у месецу
Српски језикиницијални тест7. 9. 2021.2/09
Математикаиницијални тест8. 9. 2021.2/09
Енглески језикиницијални тест9. 9. 2021.2/09
Енглески језикиницијални тест9. 9. 2021.2/09
Математикаконтролни задатак24. 9. 2021.4/09
Српски језикписмена вежба7. 10. 2021.2/10
Свет око насписмена вежба11. 10. 2021.3/10
Математикаконтролни задатак12. 10. 2021.3/10
Енглески језикписмена вежба14. 10. 2021.3/10
Енглески језикписмена вежба14. 10. 2021.3/10
Математикаконтролни задатак29. 10. 2021.5/10
Природа и друштвописмена вежба1. 11. 2021.1/11
Математикаконтролни задатак2. 11. 2021.1/11
Српски језикписмена вежба9. 11. 2021.2/11
Математикаконтролни задатак15. 11. 2021.3/11
Српски језикписмена вежба17. 11. 2021.3/11
Математикаконтролни задатак29. 11. 2021.5/11
Енглески језикписмена вежба9. 12. 2021.2/12
Енглески језикписмена вежба9. 12. 2021.2/12
Математикаконтролни задатак13. 12. 2021.3/12
Свет око насписмена вежба13. 12. 2021.3/12
Српски језикписмена вежба16. 12. 2021.3/12
Математикаконтролни задатак22. 12. 2021.4/12

Распоред писмених провера - ИО Стубо, 2.-3.-4. РАЗРЕД

ИО Стубо
ПредметВрстаДатумНедеља у месецу
Математикаиницијални тест2. 9. 2021.1/09
Српски језикиницијални тест7. 9. 2021.2/09
Српски језикиницијални тест7. 9. 2021.2/09
Математикаиницијални тест8. 9. 2021.2/09
Енглески језикиницијални тест14. 9. 2021.3/09
Енглески језикиницијални тест14. 9. 2021.3/09
Српски језикконтролни задатак20. 9. 2021.4/09
Енглески језикиницијални тест21. 9. 2021.4/09
Математикаконтролни задатак22. 9. 2021.4/09
Математикаконтролни задатак24. 9. 2021.4/09
Математикаконтролни задатак27. 9. 2021.5/09
Српски језикконтролни задатак4. 10. 2021.2/10
Природа и друштвоконтролни задатак5. 10. 2021.2/10
Српски језикконтролни задатак6. 10. 2021.2/10
Српски језикконтролни задатак7. 10. 2021.2/10
Енглески језикписмена вежба12. 10. 2021.3/10
Математикаконтролни задатак12. 10. 2021.3/10
Енглески језикписмена вежба12. 10. 2021.3/10
Математикаконтролни задатак12. 10. 2021.3/10
Енглески језикписмена вежба12. 10. 2021.3/10
Свет око насконтролни задатак14. 10. 2021.3/10
Математикаписмени задатак14. 10. 2021.3/10
Математикаконтролни задатак1. 11. 2021.1/11
Природа и друштвоконтролни задатак2. 11. 2021.1/11
Математикаконтролни задатак2. 11. 2021.1/11
Природа и друштвоконтролни задатак4. 11. 2021.1/11
Српски језикписмени задатак5. 11. 2021.1/11
Српски језикконтролни задатак9. 11. 2021.2/11
Српски језикконтролни задатак18. 11. 2021.3/11
Енглески језикписмена вежба23. 11. 2021.4/11
Математикаконтролни задатак26. 11. 2021.4/11
Природа и друштвоконтролни задатак30. 11. 2021.5/11
Математикаконтролни задатак1. 12. 2021.1/12
Свет око насконтролни задатак9. 12. 2021.2/12
Математикаписмени задатак9. 12. 2021.2/12
Математикаконтролни задатак10. 12. 2021.2/12
Српски језикписмена вежба10. 12. 2021.2/12
Српски језикконтролни задатак13. 12. 2021.3/12
Енглески језикписмена вежба14. 12. 2021.3/12
Енглески језикписмена вежба14. 12. 2021.3/12
Српски језикконтролни задатак15. 12. 2021.3/12
Математикаконтролни задатак17. 12. 2021.3/12
Природа и друштвоконтролни задатак21. 12. 2021.4/12
Математикаконтролни задатак21. 12. 2021.4/12
Математикаконтролни задатак23. 12. 2021.4/12
Српски језиктестирање28. 12. 2021.5/12