Ученици

Распоред писмених провера 1. и 2 разред Матична школа

1 и 2 разред Поћута
ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Свет око нас - I разред основне школеконтролни задатак31. 1. 2022.6/01Сналажење у времену
Математика - I разред основне школеконтролни задатак28. 2. 2022.5/02Својства сабирања и одузимања
Свет око нас - I разред основне школеконтролни задатак2. 3. 2022.1/03Човек и материјали
Математика - II разред основне школеконтролни задатак7. 3. 2022.2/03Редослед рачунских радњи
Енглески језик - I разред основне школеписмена вежба10. 3. 2022.2/03Sea animals, colours, feelings
Енглески језик - II разред основне школеписмена вежба14. 3. 2022.3/03Body parts, numbers, adjectives
Српски језик - II разред основне школеписмена вежба17. 3. 2022.3/03Именице, придеви, бројеви
Математика - I разред основне школеконтролни задатак23. 3. 2022.4/03Бројеви друге десетице
Српски језик - II разред основне школеписмена вежба25. 3. 2022.4/03Пишемо писаним словима латинице
Свет око нас - I разред основне школеконтролни задатак30. 3. 2022.5/03Нежива природа
Математика - II разред основне школеконтролни задатак7. 4. 2022.2/04Дељење
Српски језик - II разред основне школеконтролни задатак8. 4. 2022.2/04Глаголи. Прошло, садашње, будуће време
Српски језик - II разред основне школеписмена вежба14. 4. 2022.3/04Диктат за примену правописних правила
Математика - I разред основне школеконтролни задатак15. 4. 2022.3/04Сабирање и одузимање
Српски језик - I разред основне школеписмена вежба4. 5. 2022.2/05Читање и писање научених слова
Математика - II разред основне школеконтролни задатак13. 5. 2022.3/05Одређивање непознатог броја
Енглески језик - I разред основне школеписмена вежба19. 5. 2022.4/05Food, I like/ I don't like, colours, numbers
Енглески језик - II разред основне школеписмена вежба23. 5. 2022.5/05Clothes, colours, numbers
Математика - II разред основне школеконтролни задатак24. 5. 2022.5/05Редослед рачунских радњи. Разломци
Српски језик - I разред основне школеконтролни задатак27. 5. 2022.5/05Разумевање прочитаног
Свет око нас - I разред основне школеконтролни задатак30. 5. 2022.6/05Човек део природе
Математика - I разред основне школеконтролни задатак31. 5. 2022.6/05Сабирање и одузимање до 100
Математика - II разред основне школеконтролни задатак1. 6. 2022.1/06Геометрија – цртање
Математика - II разред основне школеконтролни задатак9. 6. 2022.2/06Мере за време
Математика - I разред основне школеконтролни задатак10. 6. 2022.2/06Новац и мерење дужине
Српски језик - II разред основне школетестирање15. 6. 2022.3/06Годишњи тест
Математика - II разред основне школетестирање17. 6. 2022.3/06Годишња провера знања
Математика - I разред основне школетестирање17. 6. 2022.3/06Годишња провера знања
Свет око нас - II разред основне школетестирање20. 6. 2022.4/06Научили смо до сада
Српски језик - I разред основне школеписмена вежба20. 6. 2022.4/06Употреба великог слова

Распоред писмених провера 3. и 4 разред Матична школа

3 и 4 разред Поћута
ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Српски језик - IV разред основне школеписмена вежба24. 1. 2022.5/01Полугодишња провера знања
Математика - III разред основне школеписмена вежба31. 1. 2022.6/01Праве и углови
Природа и друштво - IV разред основне школеписмена вежба3. 2. 2022.1/02Природна богатства и делатности у Републици Србији
Математика - III разред основне школеписмена вежба7. 2. 2022.2/02Сабирање и одузимање до 1000
Српски језик - III разред основне школеписмена вежба9. 2. 2022.2/02Глаголи
Математика - IV разред основне школеписмена вежба22. 2. 2022.4/02Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем у скупу N0
Српски језик - III разред основне школеписмена вежба3. 3. 2022.1/03Употреба великог слова
Природа и друштво - III разред основне школеписмена вежба3. 3. 2022.1/03Вода, ваздух, материјали
Енглески језик - III разред основне школеписмена вежба7. 3. 2022.2/03Vocabulary, there is/are, verb HAVE GOT
Природа и друштво - IV разред основне школеписмена вежба10. 3. 2022.2/03Човек - природно и друштвено биће
Српски језик - IV разред основне школеписмена вежба14. 3. 2022.3/03Речи и реченице
Српски језик - III разред основне школеписмени задатак15. 3. 2022.3/03Особа којој се дивим - писмено изражавање
Математика - III разред основне школеписмена вежба18. 3. 2022.3/03Множење и дељење једноцифреним бројем
Енглески језик - IV разред основне школеписмена вежба21. 3. 2022.4/03Vocabulary, prepositions of time, object pronouns, Present Continuous Tense, like +-ing
Математика - IV разред основне школеписмени задатак29. 3. 2022.5/03Трећи писмени задатак
Српски језик - IV разред основне школеписмени задатак5. 4. 2022.2/04Други писмени задатак
Српски језик - III разред основне школеписмена вежба11. 4. 2022.3/04Врсте речи
Природа и друштво - III разред основне школеписмена вежба12. 4. 2022.3/04Кретање, светлост, звук
Природа и друштво - IV разред основне школеписмена вежба12. 4. 2022.3/04Материјали
Математика - III разред основне школеписмена вежба14. 4. 2022.3/04Једначине и редослед рачунских операција
Математика - IV разред основне школеписмени задатак15. 4. 2022.3/04Квадар и коцка
Српски језик - III разред основне школеписмени задатак6. 5. 2022.2/05Моја прва бајка - писмено изражавање
Енглески језик - III разред основне школеписмена вежба16. 5. 2022.4/05Vocabulary, Present Simple Tense
Математика - IV разред основне школеписмена вежба18. 5. 2022.4/05Запремина квадра и коцке
Српски језик - IV разред основне школеписмена вежба19. 5. 2022.4/05Провера знања из граматике, језика и правописа
Природа и друштво - IV разред основне школеписмена вежба26. 5. 2022.5/05Од раније прошлости Срба до ослобађања Србије од турске власти
Математика - III разред основне школеписмена вежба26. 5. 2022.5/05Правоугаоник, квадрат и троугао
Српски језик - III разред основне школеписмена вежба2. 6. 2022.1/06Правописна правила
Српски језик - IV разред основне школеписмена вежба7. 6. 2022.2/06Управни и неуправни говор
Математика - III разред основне школеписмена вежба13. 6. 2022.3/06Мерење и мере
Енглески језик - IV разред основне школеписмена вежба13. 6. 2022.3/06Vocabulary, Past Simple Tense
Српски језик - III разред основне школеписмена вежба13. 6. 2022.3/06Научили смо из граматике
Математика - IV разред основне школеписмени задатак15. 6. 2022.3/06Четврти писмени задатак
Српски језик - IV разред основне школеписмена вежба16. 6. 2022.3/06Годишња провера знања
Српски језик - III разред основне школеписмена вежба16. 6. 2022.3/06Научили смо из књижевности
Природа и друштво - III разред основне школеписмена вежба16. 6. 2022.3/06Животне заједнице
Математика - III разред основне школеписмена вежба20. 6. 2022.4/06Разломци
Природа и друштво - IV разред основне школеписмена вежба21. 6. 2022.4/06Први и Други светски рат и распад југословенске државе

Распоред писмених провера 5 разред Матична школа

5. разред
ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Математикаписмена вежба17. 2. 2022.3/02Разломци, углови
Српски језик и књижевностконтролни задатак7. 3. 2022.2/03Врсте речи
Енглески језикписмена вежба17. 3. 2022.3/03Vocabulary, comparison of adjectives, too/enough, big numbers, future with GOING TO
Српски језик и књижевностписмени задатак21. 3. 2022.4/03Трећи писмени задатак
Математикаписмени задатак31. 3. 2022.5/03Разломци,углови
Математикаписмена вежба12. 5. 2022.3/05Изрази, једначине и неједначине
Српски језик и књижевностписмена вежба16. 5. 2022.4/05Променљиве и непроменљиве врсте речи
Енглески језикписмена вежба19. 5. 2022.4/05Vocabulary, have to, Future Simple, possessives, Present Perfect, Present Perfect vs Past Simple
Српски језик и књижевностписмени задатак6. 6. 2022.2/06Четврти писмени задатак
Енглески језикписмени задатак9. 6. 2022.2/06Vocabulary, comparison of adjectives, expressing future, Present Perfect vs Past Simple, modal verb SHOULD
Математикаписмени задатак16. 6. 2022.3/06Осна симетрија , једначине и неједначине

Распоред писмених провера 6 разред Матична школа

6. разред
ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Математикаписмена вежба17. 2. 2022.3/02Множење и дељење рационалних бројева
Српски језик и књижевностконтролни задатак1. 3. 2022.1/03Реченице
Француски језикписмена вежба3. 3. 2022.1/03le passé composé
Физикаконтролни задатак22. 3. 2022.4/03Мерење
Математикаписмени задатак7. 4. 2022.2/04Квадрат, правоугаоник, паралелограм, ромб и трапез
Српски језик и књижевностписмени задатак8. 4. 2022.2/04Трећи писмени задатак
Математикаписмена вежба12. 5. 2022.3/05Четороугао , једначине и неједначине у скупу рационалних бројева
Физикаконтролни задатак17. 5. 2022.4/05Маса и густина
Српски језик и књижевностписмена вежба20. 5. 2022.4/05Заменице
Српски језик и књижевностписмени задатак10. 6. 2022.2/06Четврти писмени задатак
Математикаписмени задатак16. 6. 2022.3/06Површина четвороугла, пропорције

Распоред писмених провера 7 разред Матична школа

7. разред
ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Хемијаконтролни задатак4. 2. 2022.1/02Молекули елемената и једињења, јони и јонска једињења
Математикаписмена вежба16. 2. 2022.3/02Полиноми и дијагонале четвороугла
Француски језикконтролни задатак2. 3. 2022.1/03le futur simple, la comparaison et le superlatif
Српски језик и књижевностконтролни задатак14. 3. 2022.3/03Реченични чланови и синтагма
Хемијаконтролни задатак18. 3. 2022.3/03Хомогене и хетерогене смеше
Физикаконтролни задатак22. 3. 2022.4/03Кретање под утицајем Земљине теже и равнотежа тела
Математикаписмени задатак6. 4. 2022.2/04Обим и површина правилног многоугла , полиноми
Српски језик и књижевностписмени задатак13. 4. 2022.3/04Трећи писмени задатак
Математикаписмена вежба11. 5. 2022.3/05Квадрат бинома и разлика квадрата. Круг
Хемијаконтролни задатак13. 5. 2022.3/05Хемијске реакције и хемијске једначине. Израчунавања у хемији
Физикаконтролни задатак17. 5. 2022.4/05Механички рад и енергија
Српски језик и књижевностписмена вежба24. 5. 2022.5/05Зависне реченице
Српски језик и књижевностписмени задатак8. 6. 2022.2/06Четврти писмени задатак
Хемијаконтролни задатак10. 6. 2022.2/06Водоник и кисеоник и њихова једињења. Соли
Математикаписмени задатак15. 6. 2022.3/06Растављање полинома на чиниоце. Круг и делови круга

Распоред писмених провера 8 разред Матична школа

8. разред
ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Математикаписмена вежба18. 2. 2022.3/02Пирамида
Хемијаконтролни задатак11. 3. 2022.2/03Угљоводоници
Српски језик и књижевностконтролни задатак15. 3. 2022.3/03Реченични чланови и синтагме
Физикаконтролни задатак22. 3. 2022.4/03Електрична струја
Хемијаконтролни задатак25. 3. 2022.4/03Органска једињења са кисеоником
Математикаписмени задатак6. 4. 2022.2/04Линеарна функција, пирамида
Српски језик и књижевностписмени задатак13. 4. 2022.3/04Трећи писмени задатак
Математикаписмена вежба11. 5. 2022.3/05Системи једначина, ваљак
Физикаконтролни задатак17. 5. 2022.4/05Магнетно поље
Српски језик и књижевностписмена вежба23. 5. 2022.5/05Зависне реченице
Хемијаконтролни задатак27. 5. 2022.5/05Биолошки важна органска једињења
Српски језик и књижевностписмени задатак2. 6. 2022.1/06Четврти писмени задатак
Математикаписмени задатак3. 6. 2022.1/06Купа, лопта и ваљак

Распоред писмених провера - ИО Брезовице, 2.-3. РАЗРЕД

ИО Брезовице
ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Математика - III разред основне школеконтролни задатак31. 1. 2022.6/01Праве и углови
Српски језик - III разред основне школеконтролни задатак10. 2. 2022.2/02Глаголи
Математика - III разред основне школеконтролни задатак24. 2. 2022.4/02Сабирање и одузимање до 1000
Енглески језик - III разред основне школеписмена вежба3. 3. 2022.1/03Vocabulary, there is/are, verb HAVE GOT
Српски језик - III разред основне школеписмена вежба4. 3. 2022.1/03Употреба великог слова
Математика - II разред основне школеконтролни задатак7. 3. 2022.2/03Редослед рачунских радњи
Природа и друштво - III разред основне школеконтролни задатак7. 3. 2022.2/03Вода, ваздух, материјали
Енглески језик - II разред основне школеписмена вежба10. 3. 2022.2/03Body parts, numbers, adjectives
Математика - III разред основне школеконтролни задатак11. 3. 2022.2/03Једначине и неједначине
Српски језик - II разред основне школеписмена вежба17. 3. 2022.3/03Именице, придеви, бројеви
Српски језик - II разред основне школеписмена вежба25. 3. 2022.4/03Пишемо писаним словима латинице
Математика - III разред основне школеконтролни задатак1. 4. 2022.1/04Множење и дељење једноцифреним бројем
Математика - II разред основне школеконтролни задатак8. 4. 2022.2/04Дељење
Српски језик - II разред основне школеконтролни задатак11. 4. 2022.3/04Глаголи. Прошло, садашње, будуће време
Српски језик - III разред основне школеписмена вежба12. 4. 2022.3/04Врсте речи
Природа и друштво - III разред основне школеконтролни задатак13. 4. 2022.3/04Кретање, светлост и звук
Српски језик - II разред основне школеписмена вежба14. 4. 2022.3/04Диктат за примену правописних правила
Математика - III разред основне школеконтролни задатак20. 4. 2022.4/04Круг и кружница
Енглески језик - III разред основне школеписмена вежба12. 5. 2022.3/05Vocabulary, Present Simple Tense
Математика - II разред основне школеконтролни задатак13. 5. 2022.3/05Одређивање непознатог броја
Енглески језик - II разред основне школеписмена вежба19. 5. 2022.4/05Clothes, colours, numbers
Математика - II разред основне школеконтролни задатак24. 5. 2022.5/05Редослед рачунских радњи. Разломци
Математика - III разред основне школеконтролни задатак27. 5. 2022.5/05Правоугаоник, квадрат, троугао
Математика - II разред основне школеконтролни задатак1. 6. 2022.1/06Геометрија – цртање
Српски језик - III разред основне школеписмена вежба3. 6. 2022.1/06Правописна правила
Математика - II разред основне школеконтролни задатак9. 6. 2022.2/06Мере за време
Математика - III разред основне школеконтролни задатак10. 6. 2022.2/06Мерење и мере
Српски језик - III разред основне школетестирање14. 6. 2022.3/06Научили смо из књижевности
Природа и друштво - III разред основне школеконтролни задатак15. 6. 2022.3/06Животне заједнице
Српски језик - II разред основне школетестирање15. 6. 2022.3/06Годишњи тест
Математика - II разред основне школетестирање17. 6. 2022.3/06Годишња провера знања
Математика - III разред основне школеконтролни задатак20. 6. 2022.4/06Разломци
Свет око нас - II разред основне школетестирање20. 6. 2022.4/06Научили смо до сада

Распоред писмених провера - ИО Стубо, 2.-3.-4. РАЗРЕД

ИО Стубо
ПредметВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
Математика - III разред основне школеконтролни задатак31. 1. 2022.6/01Праве и углови
Природа и друштво - IV разред основне школеконтролни задатак1. 2. 2022.1/02Природна богатства и делатности у Републици Србији
Српски језик - III разред основне школеконтролни задатак10. 2. 2022.2/02Глаголи
Математика - IV разред основне школеконтролни задатак23. 2. 2022.4/02Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем у скупу Nо
Математика - III разред основне школеконтролни задатак24. 2. 2022.4/02Сабирање и одузимање до 1000
Свет око нас - II разред основне школеконтролни задатак3. 3. 2022.1/03Кретање и оријентација у времену
Српски језик - III разред основне школеписмена вежба4. 3. 2022.1/03Употреба великог слова
Математика - II разред основне школеконтролни задатак7. 3. 2022.2/03Редослед рачунских операција
Енглески језик - III разред основне школеписмена вежба8. 3. 2022.2/03Vocabulary, there is/are, verb HAVE GOT
Природа и друштво - III разред основне школеконтролни задатак10. 3. 2022.2/03Вода, ваздух, материјали
Математика - III разред основне школеконтролни задатак11. 3. 2022.2/03Једначине и неједначине
Српски језик - IV разред основне школеконтролни задатак15. 3. 2022.3/03Речи и реченице
Природа и друштво - IV разред основне школеконтролни задатак15. 3. 2022.3/03Човек - природно и друштвено биће
Енглески језик - II разред основне школеписмена вежба15. 3. 2022.3/03Body parts, numbers, adjectives
Српски језик - II разред основне школеконтролни задатак17. 3. 2022.3/03Именице, придеви, бројеви
Енглески језик - IV разред основне школеписмена вежба22. 3. 2022.4/03Vocabulary, prepositions of time, object pronouns, Present Continuous Tense, like + -ing
Српски језик - II разред основне школеписмена вежба25. 3. 2022.4/03Пишемо писаним словима латинице
Математика - IV разред основне школеписмени задатак29. 3. 2022.5/03Једначине и неједначине у скупу No
Математика - III разред основне школеконтролни задатак1. 4. 2022.1/04Множење и дељење једноцифреним бројем
Српски језик - IV разред основне школеписмени задатак6. 4. 2022.2/04Моја прва писана бајка
Математика - II разред основне школеконтролни задатак11. 4. 2022.3/04Дељење
Природа и друштво - III разред основне школеконтролни задатак12. 4. 2022.3/04Кретање, светлост, звук
Српски језик - III разред основне школеконтролни задатак12. 4. 2022.3/04Врсте речи
Српски језик - II разред основне школеконтролни задатак13. 4. 2022.3/04Глаголска времена
Природа и друштво - IV разред основне школеконтролни задатак14. 4. 2022.3/04Материјали
Математика - IV разред основне школеконтролни задатак15. 4. 2022.3/04Квадар и коцка
Српски језик - II разред основне школеписмена вежба19. 4. 2022.4/04Примена правописних правила
Математика - III разред основне школеконтролни задатак20. 4. 2022.4/04Једначине; Редослед рачунских операција
Српски језик - IV разред основне школеконтролни задатак11. 5. 2022.3/05Научили смо из граматике, језика и правописа
Математика - II разред основне школеконтролни задатак13. 5. 2022.3/05Одређујемо непознати број
Математика - IV разред основне школеконтролни задатак20. 5. 2022.4/05Запремина квадра и коцке
Енглески језик - III разред основне школеписмена вежба24. 5. 2022.5/05Vocabulary, Present Simple Tense
Математика - II разред основне школеконтролни задатак24. 5. 2022.5/05Редослед рачунских операција; Разломци
Математика - III разред основне школеконтролни задатак27. 5. 2022.5/05Правоугаоник, квадрат и троугао
Свет око нас - II разред основне школеконтролни задатак31. 5. 2022.6/05Разноврсност природе
Енглески језик - II разред основне школеписмена вежба31. 5. 2022.6/05Clothes, colours, numbers
Природа и друштво - IV разред основне школеконтролни задатак31. 5. 2022.6/05Прошлост Србије - први део
Математика - II разред основне школеконтролни задатак1. 6. 2022.1/06Геометрија - цртање
Српски језик - III разред основне школеписмена вежба3. 6. 2022.1/06Правописна правила
Српски језик - IV разред основне школеписмена вежба9. 6. 2022.2/06Управни и неуправни говор
Математика - II разред основне школеконтролни задатак9. 6. 2022.2/06Мерење и мере
Математика - II разред основне школетестирање13. 6. 2022.3/06Годишњи тест
Свет око нас - II разред основне школеконтролни задатак14. 6. 2022.3/06Човек ствара
Математика - IV разред основне школеписмени задатак14. 6. 2022.3/06Разломци и децимални бројеви; Површина и запремина квадра и коцке
Природа и друштво - IV разред основне школеконтролни задатак14. 6. 2022.3/06Прошлост Србије - други део
Енглески језик - IV разред основне школеписмена вежба14. 6. 2022.3/06Vocabulary, Past Simple Tense
Српски језик - III разред основне школетестирање15. 6. 2022.3/06Годишњи тест
Природа и друштво - III разред основне школеконтролни задатак16. 6. 2022.3/06Животне заједнице
Српски језик - IV разред основне школетестирање16. 6. 2022.3/06Годишњи тест
Српски језик - II разред основне школетестирање16. 6. 2022.3/06Годишњи тест
Математика - III разред основне школеконтролни задатак17. 6. 2022.3/06Мерење и мере; Разломци